Revisionsfirmaet Jan Vegge
Grundtvigsvej 27, 1864 Frederiksberg C.
Telefon 33 25 25 22 - Telefax 33 25 25 23 - e-mail:  jan@vegge.dk