Arbejdstilsynet

ATP-huset/Feriekonto

Børsen

Danmarks Nationalbank

Danmarks Statistik

Dataløn

Danmark.dk

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

ErhvervsService

Forsikringsoplysningen

Håndværksrådet

Retsinformation

Skattekartoteket

Skatteministeriet

Statens Information

Teknologisk Institut

Told- og Skat

Valutakurser

Vækstfonden