• Samarbejdsaftale
  Vi finder det væsentligt, at der ved begyndelsen af et samarbejde bliver indgået en aftale om arbejdsfordeling mellem kunden og revisionsfirmaet, således at misforståelser undgås. Der udarbejdes endvidere et overslag over det forventede honorar, baseret på anvendt medarbejderkategori og timeforbrug.

 • Planlægning
  Vi har i vore interne procedurer lagt vægt på planlægning af de enkelte arbejdsopgaver til gavn for os selv og i sidste ende honorarmæssigt for vore kunder.

 • Serviceordning
  Vi er registreret som erhvervsserviceleverandør hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvilket har betydning for mindre virksomheder med mellem 1 og 10 ansatte.

 • Kvalitetskontrol
  Vi er omfattet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers kvalitetskontrol der sikrer, at vores arbejdsmetoder er i overensstemmelse med god revisionsskik og at vore arbejdsprocesser er i overensstemmelse med foreningens vedtægter.